LỮ KHÁCH HỒNG TRẦN | Saigon Books - Suối Thông | Audio Books - Vol 5

Youtube / AUDIOBOOK

Saigon Books | Audio Books - Vol 5 | LỮ KHÁCH HỒNG TRẦN

Chúng ta đến thế giới này, tựu trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp! Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan, chờ đợi hay mong cầu thì được gì?

Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng!

▶ Thông tin sách:
@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn
@Tác giả: Suối Thông
@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/8WZ

▶ Về Saigon Books:
@Website: https://saigonbooks.vn/r/8WZ
@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Saigon Books | Audio Books - Vol 5 | LỮ KHÁCH HỒNG TRẦN

Chúng ta đến thế giới này, tựu trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp! Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan, chờ đợi hay mong cầu thì được gì?

Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng!

▶ Thông tin sách:

@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn

@Tác giả: Suối Thông

@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/8WZ

▶ Về Saigon Books:

@Website: https://saigonbooks.vn/r/8WZ

@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Views

  • 1439 Total Views
  • 1439 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+