Sổ Tay Khởi Nghiệp

Youtube / ĐỘC GIẢ CHIA SẺ

Có tính tương tác cao, vừa là sổ tay ghi chép, vừa là một cuốn cẩm nang hướng dẫn. SỔ TAY KHỞI NGHIỆP tương tác với người sử dụng thông qua những câu hỏi gợi mở, xen lẫn là những chia sẻ, câu chuyện từ những doanh nhân đi trước và các chuyên gia trong lĩnh vực Khởi nghiệp. Là một công cụ giúp cho người sử dụng soi lại đam mê, động lực khởi nghiệp, thử thách độ khả thi của ý tưởng và có được những gợi ý cần thiết trong từng giai đoạn của quá trình khởi nghiệp.

Đọc thử tại đây : https://drive.google.com/open?id=0BxjGZEnAlr_rM2thX2NiUm

Link đặt mua: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9qcNR-Fr8iFZmUq4WRIDCepAtvkrgzuGYyMisRkThZXahTA/viewform?c=0&w=1

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Có tính tương tác cao, vừa là sổ tay ghi chép, vừa là một cuốn cẩm nang hướng dẫn. SỔ TAY KHỞI NGHIỆP tương tác với người sử dụng thông qua những câu hỏi gợi mở, xen lẫn là những chia sẻ, câu chuyện từ những doanh nhân đi trước và các chuyên gia trong lĩnh vực Khởi nghiệp. Là một công cụ giúp cho người sử dụng soi lại đam mê, động lực khởi nghiệp, thử thách độ khả thi của ý tưởng và có được những gợi ý cần thiết trong từng giai đoạn của quá trình khởi nghiệp.

Đọc thử tại đây : https://drive.google.com/open?id=0BxjGZEnAlr_rM2thX2NiUm

Link đặt mua: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9qcNR-Fr8iFZmUq4WRIDCepAtvkrgzuGYyMisRkThZXahTA/viewform?c=0&w=1

Views

  • 2309 Total Views
  • 2309 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+