NHỮNG ĐIỀU TÂM NIỆM | Saigon Books - Suối Thông | Audio Books - Vol 3

Youtube / AUDIOBOOK

Saigon Books | Audio Books - Vol 3 | NHỮNG ĐIỀU TÂM NIỆM

Tâm trạng, dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu!

Công việc, dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà!

Hoàn cảnh, dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả.

Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng.

▶ Thông tin sách:
@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn
@Tác giả: Suối Thông
@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/qbj

▶ Về Saigon Books:
@Website: https://saigonbooks.vn/r/qbj
@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Saigon Books | Audio Books - Vol 3 | NHỮNG ĐIỀU TÂM NIỆM

Tâm trạng, dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu!

Công việc, dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà!

Hoàn cảnh, dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả.

Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng.

▶ Thông tin sách:

@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn

@Tác giả: Suối Thông

@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/qbj

▶ Về Saigon Books:

@Website: https://saigonbooks.vn/r/qbj

@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Views

  • 1712 Total Views
  • 1712 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+