CHỚP MẮT LÀ ĐÃ MỘT ĐỜI | Saigon Books - Suối Thông | Audio Books - Vol 4

Youtube / AUDIOBOOK

Saigon Books | Audio Books - Vol 4 | CHỚP MẮT LÀ ĐÃ MỘT ĐỜI

Một năm có bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông tuần tự xoay vần, nhưng đời người thì không hề quay lại. Chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả, sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất?

Đời người cũng chỉ gói gọn trong ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi.

Cứ thế, vừa chớp mắt đã là một năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận bẽ bàng.

▶ Thông tin sách:
@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn
@Tác giả: Suối Thông
@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/TGQ

▶ Về Saigon Books:
@Website: https://saigonbooks.vn/r/TGQ
@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Saigon Books | Audio Books - Vol 4 | CHỚP MẮT LÀ ĐÃ MỘT ĐỜI

Một năm có bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông tuần tự xoay vần, nhưng đời người thì không hề quay lại. Chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả, sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất?

Đời người cũng chỉ gói gọn trong ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi.

Cứ thế, vừa chớp mắt đã là một năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận bẽ bàng.

▶ Thông tin sách:

@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn

@Tác giả: Suối Thông

@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/TGQ

▶ Về Saigon Books:

@Website: https://saigonbooks.vn/r/TGQ

@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Views

  • 1445 Total Views
  • 1445 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+