TRỜI KHÔNG THỂ MƯA HOÀI, NGƯỜI KHÔNG THỂ NGHÈO MÃI | Saigon Books - Suối Thông | Audio Books - Vol 1

Youtube / AUDIOBOOK

Saigon Books | Audio Books - Vol 1 | TRỜI KHÔNG THỂ MƯA HOÀI, NGƯỜI KHÔNG THỂ NGHÈO MÃI

Làm người, dù không có phong cách cũng đừng đánh mất cốt cách. Nên dựa vào bản lĩnh của mình để ăn cơm, dựa vào năng lực bản thân mà vượt khó.

Cuộc sống vất vả một chút cũng không sao, lòng bình an là được; khó khăn một chút cũng không sao, có tiến bộ thì cứ tiếp tục cố gắng. Đường trên núi tuy khó đi, nhưng phía trước có phong cảnh để ngắm. Có gieo trồng mới có cái thu hoạch, nhà nghèo mấy rồi cũng sẽ thoát ra.

▶ Thông tin sách:
@Tựa sách: Sống đời bình an
@Tác giả: Suối Thông
@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/Q5H

▶ Về Saigon Books:
@Website: https://saigonbooks.vn/r/Q5H
@Facebook: https://saigonbooks.vn/r/hmi

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: https://saigonbooks.vn/r/ROf

#Saigon_Books #Sống_đời_bình_an #Suối_Thông #Audiobooks #An

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Saigon Books | Audio Books - Vol 1 | TRỜI KHÔNG THỂ MƯA HOÀI, NGƯỜI KHÔNG THỂ NGHÈO MÃI

Làm người, dù không có phong cách cũng đừng đánh mất cốt cách. Nên dựa vào bản lĩnh của mình để ăn cơm, dựa vào năng lực bản thân mà vượt khó.

Cuộc sống vất vả một chút cũng không sao, lòng bình an là được; khó khăn một chút cũng không sao, có tiến bộ thì cứ tiếp tục cố gắng. Đường trên núi tuy khó đi, nhưng phía trước có phong cảnh để ngắm. Có gieo trồng mới có cái thu hoạch, nhà nghèo mấy rồi cũng sẽ thoát ra.

▶ Thông tin sách:

@Tựa sách: Sống đời bình an

@Tác giả: Suối Thông

@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/Q5H

▶ Về Saigon Books:

@Website: https://saigonbooks.vn/r/Q5H

@Facebook: https://saigonbooks.vn/r/hmi

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: https://saigonbooks.vn/r/ROf

#Saigon_Books #Sống_đời_bình_an #Suối_Thông #Audiobooks #An

Views

  • 1587 Total Views
  • 1587 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+