TẬP SỐNG "TÙY DUYÊN" | Saigon Books - Suối Thông | Audio Books - Vol 2

Youtube / AUDIOBOOK

Saigon Books | Audio Books - Vol 2 | TẬP SỐNG "TÙY DUYÊN"

Đức Phật từng nói: Với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ.

Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ; có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước; có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.

▶ Thông tin sách:
@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn
@Tác giả: Suối Thông
@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/uDi

▶ Về Saigon Books:
@Website: https://saigonbooks.vn/r/uDi
@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Saigon Books | Audio Books - Vol 2 | TẬP SỐNG "TÙY DUYÊN"

Đức Phật từng nói: Với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ.

Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ; có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước; có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.

▶ Thông tin sách:

@Tựa sách: Thả trôi phiền muộn

@Tác giả: Suối Thông

@Thông tin sách: https://saigonbooks.vn/r/uDi

▶ Về Saigon Books:

@Website: https://saigonbooks.vn/r/uDi

@Facebook: www.facebook.com/saigonbooks/

▶ CLICK TO SUBSCRIBE: www.youtube.com/c/saigonbooks

#Saigon_Books #Thả_trôi_phiền_muộn #Suối_Thông #Audiobooks #An

Views

  • 1289 Total Views
  • 1289 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+