HTV9 - Ra mắt ấn phẩm "Làm như chơi"

Youtube / BÁO CHÍ ĐƯA TIN

Sau một thời gian dạy thiền và tâm lý trị liệu ở trong và ngoài nước, nhận thấy những người bận rộn đến với thiền không quá khó khăn và còn gặt hái nhiều kết quả bất ngờ, tác giả Minh Niệm đã viết cuốn sách "LÀM NHƯ CHƠI – Làm chủ công việc và đời sống bằng sự tỉnh thức" để có thể tiếp tục đồng hành với những người bận rộn, làm cho họ có cuộc sống thư thái hơn, bình an hơn. Tác giả đem tinh hoa của một truyền thống thiền tập – Vipassana – từ thời Đức Phật, hơn 26 thế kỷ trước, thành một “bản mềm” nhất có thể để độc giả dù cho ở lứa tuổi nào, làm công việc gì cũng sẽ thấy gần gũi, dễ hiểu, và ứng dụng liền được

Đọc thử tại đây: https://drive.google.com/file/d/0BxjGZEnAlr_renR3V3JTOHM3X2M/view?usp=sharing

Đăng kí mua sách tại đây: https://docs.google.com/a/saigonbooks.com.vn/forms/d/1sgzD9Uyuj767qK4fuGKyi6x70Plnfl_iTR61M6hkl3E/edit

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Sau một thời gian dạy thiền và tâm lý trị liệu ở trong và ngoài nước, nhận thấy những người bận rộn đến với thiền không quá khó khăn và còn gặt hái nhiều kết quả bất ngờ, tác giả Minh Niệm đã viết cuốn sách "LÀM NHƯ CHƠI – Làm chủ công việc và đời sống bằng sự tỉnh thức" để có thể tiếp tục đồng hành với những người bận rộn, làm cho họ có cuộc sống thư thái hơn, bình an hơn. Tác giả đem tinh hoa của một truyền thống thiền tập – Vipassana – từ thời Đức Phật, hơn 26 thế kỷ trước, thành một “bản mềm” nhất có thể để độc giả dù cho ở lứa tuổi nào, làm công việc gì cũng sẽ thấy gần gũi, dễ hiểu, và ứng dụng liền được

Đọc thử tại đây: https://drive.google.com/file/d/0BxjGZEnAlr_renR3V3JTOHM3X2M/view?usp=sharing

Đăng kí mua sách tại đây: https://docs.google.com/a/saigonbooks.com.vn/forms/d/1sgzD9Uyuj767qK4fuGKyi6x70Plnfl_iTR61M6hkl3E/edit

Views

  • 2210 Total Views
  • 2210 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+