HTV9 - Cuộc thi "Câu chuyện khởi nghiệp"

Youtube / BÁO CHÍ ĐƯA TIN

Nhằm giúp cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam nhận thức đúng về khởi nghiệp; đồng thời khuyến khích, tạo động lực cho các phóng viên viết về khởi nghiệp, Công ty Saigon Books kết hợp cùng SECO EP - Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi “Startup Stories - Câu chuyện khởi nghiệp”.
Với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng.

#saigonbooks #cauchuyenkhoinghiep

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Nhằm giúp cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam nhận thức đúng về khởi nghiệp; đồng thời khuyến khích, tạo động lực cho các phóng viên viết về khởi nghiệp, Công ty Saigon Books kết hợp cùng SECO EP - Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi “Startup Stories - Câu chuyện khởi nghiệp”.

Với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng.

#saigonbooks #cauchuyenkhoinghiep

Views

  • 2429 Total Views
  • 2429 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+