LÀM NHƯ CHƠI | Saigon Books - Thầy Minh Niệm | Audiobook

Sau một thời gian dạy thiền và tâm lý trị liệu ở trong và ngoài nước, nhận thấy những người bận rộn đến với thiền không quá khó khăn và còn gặt hái nhiều kết quả bất ngờ, tác giả Minh Niệm đã viết cuốn sách LÀM NHƯ CHƠI – Làm chủ công việc và đời sống bằng sự tỉnh thức để có thể tiếp tục đồng hành với những người bận rộn, làm cho họ có cuộc sống thư thái hơn, bình an hơn. Tác giả đem tinh hoa của một truyền thống thiền tập – Vipassana – từ thời Đức Phật, hơn 26 thế kỷ trước, thành một “bản mềm” nhất có thể để độc giả dù cho ở lứa tuổi nào, làm công việc gì cũng sẽ thấy gần gũi, dễ hiểu, và ứng dụng liền được Đọc thử tại đây: https://drive.google.com/file/d/0BxjGZEnAlr_renR3V3JTOHM3X2M/view?usp=sharing

Share: