HTV 9 - Bảng Tin Buổi Sáng "Sổ Tay Khởi Nghiệp"

Youtube / BÁO CHÍ ĐƯA TIN

Có tính tương tác cao, vừa là sổ tay ghi chép, vừa là một cuốn cẩm nang hướng dẫn. SỔ TAY KHỞI NGHIỆP tương tác với người sử dụng thông qua những câu hỏi gợi mở, xen lẫn là những chia sẻ, câu chuyện từ những doanh nhân đi trước và các chuyên gia trong lĩnh vực Khởi nghiệp. Là một công cụ giúp cho người sử dụng soi lại đam mê, động lực khởi nghiệp, thử thách độ khả thi của ý tưởng và có được những gợi ý cần thiết trong từng giai đoạn của quá trình khởi nghiệp.

Đọc thử tại đây: https://goo.gl/8QK1JJ

Link đặt mua: https://goo.gl/BqGxyh

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Có tính tương tác cao, vừa là sổ tay ghi chép, vừa là một cuốn cẩm nang hướng dẫn. SỔ TAY KHỞI NGHIỆP tương tác với người sử dụng thông qua những câu hỏi gợi mở, xen lẫn là những chia sẻ, câu chuyện từ những doanh nhân đi trước và các chuyên gia trong lĩnh vực Khởi nghiệp. Là một công cụ giúp cho người sử dụng soi lại đam mê, động lực khởi nghiệp, thử thách độ khả thi của ý tưởng và có được những gợi ý cần thiết trong từng giai đoạn của quá trình khởi nghiệp.

Đọc thử tại đây: https://goo.gl/8QK1JJ

Link đặt mua: https://goo.gl/BqGxyh

Views

  • 2649 Total Views
  • 2649 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+