Chế độ xem hiện tại
Thời kỳ hậu Corona: Luôn có cơ hội trong khủng hoảng/kt0909
196,000 ₫
Sách thường mua cùng
Bộ sách "Tiền - Hậu" Corona/kt0909
336,000 ₫
SUPERBOSSES - Tài đào tạo của siêu lãnh đạo/kt0909
105,000 ₫
The Business Model Book: Xây dựng, Thiết kế và Tối ưu Mô hình kinh doanh/kt0909
120,000 ₫
Điềm báo và sứ mệnh/kn0909
224,000 ₫
Đắc nhân tâm cho nhà quản lý/kt0909
66,000 ₫
Đổi mới từ cốt lõi, Thay đổi để dẫn đầu/kt0909
99,000 ₫