Chế độ xem hiện tại
Tái tạo tổ chức: Phá vỡ rào cản, thổi bùng sinh khí (TB)/kt0909
133,000 ₫
Sách thường mua cùng
10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo/kt0909
49,000 ₫
Cẩm nang CEO khởi nghiệp/kt0909
69,000 ₫
Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc/kt0909
49,000 ₫
Lãnh đạo tích cực - Thành công vượt bậc/kt0909
69,000 ₫
Thuật lãnh đạo khởi nghiệp/kt0909
49,000 ₫
Tài lãnh đạo 3K: Khát khao, khiêm nhường, không quản ngại/kt0909
49,000 ₫
Đột phá tư duy thương hiệu/kt0909
69,000 ₫