Chế độ xem hiện tại
Nói sao cho đúng cho hay/kn0909
57,600 ₫
Sách thường mua cùng
13 điều người có tinh thần thép không làm/kt0909
71,400 ₫
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả/kn0909
54,000 ₫
Networking - Kỹ năng mềm quan trọng nhất/kn0909
49,000 ₫
Nghĩ thoáng - Làm khôn ngoan/kn0909
49,000 ₫
Đàm phán bậc thầy, cả hai cùng thắng/kn0909
49,000 ₫
Đối nhân khéo - Xử thế hay/kn0909
49,000 ₫