Chế độ xem hiện tại
Khởi nghiệp nhanh mà chắc/kt0909
78,000 ₫
Sách thường mua cùng
Chiến lược gọi vốn cộng đồng/kt0909
64,350 ₫
Cẩm nang CEO khởi nghiệp/kt0909
110,500 ₫
Huy động vốn: Khó mà dễ (TB)/kt0909
64,350 ₫
Khởi nghiệp - Dẫn đầu cuộc đua/kt0909
78,000 ₫
Lan tỏa ảnh hưởng thời kỹ thuật số/kt0909
97,500 ₫
Thuật lãnh đạo khởi nghiệp/kt0909
78,000 ₫